Анотація. У статті розкрито значення педагогічної практики в системі методичної підготовки майбутніх учителів біології. Визначено недоліки в організації  та  проведенні  педагогічної  практики  у  ВНЗ  та  шляхи  її вдосконалення.  Обґрунтовано  можливості  використання  портфоліо  як засобу автентичного оцінювання педагогічної практики з біології. Ключові  слова:  методика  навчання  біології,  портфоліо,  педагогічна практика, оцінювання. Одним  із  завдань  вищої  школи  є  ..
Читати далі…