Великі  можливості  для  формування  творчої  особистості  вчителя  має позакласна  робота.  У  статті  розглянуто  умови  розвитку  творчого потенціалу майбутніх педагогів під час проведення позакласної роботи в  загальноосвітній школі. Постановка  проблеми  у  загальному  виді  та  її  зв’язок  з  важливими  науковими та практичними завданнями.  Сьогодення висуває нові вимоги до освіти: виховати творчу, самостійну та  самодостатню  особистість,  всебічно  розвинену,  ..
Читати далі…