Tags : навчальні посібники
    Головна / Posts tagged "навчальні посібники"

У  статті  розкрито  особливості  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  в  Польщі.  Визначено  провідних  польських учених, які проводять дослідження в галузі методики навчання біології. Проаналізовано зміст дисципліни «Дидактика  біології»  в  різних  університетах  Республіки  Польща.  Схарактеризовано форми і методи методичної підготовки студентів.  Встановлено  обов’язкові  та  вибіркові  дисципліни  методичного  спрямування.  З’ясовано  переваги  методичної  підготовки майбутніх учителів біології в ..
Читати далі…

Анотація. У статті розглянуто підготовку майбутніх учителів біології в університетах Чеської Республіки та Словацької  Республіки.  Встановлено  обов’язкові  та  вибіркові  дисципліни  методичного  спрямування  у  підготовці  студентів-біологів.  З’ясовано внесок окремих учених  у методичну підготовку майбутніх учителів біології. Проаналізовано зміст навчальних  програм з дисципліни «Дидактика біології» в різних університетах. Визначено основні навчальні посібники з методичних  дисциплін, за якими ..
Читати далі…