Tags : методична підготовка майбутніх учителів біології
    Головна / Posts tagged "методична підготовка майбутніх учителів біології"

У статті представлено результати формувального експерименту, проведеного на базі педагогічних університетів України. Визначено компоненти методичної готовності майбутніх учителів біології. З’ясовано завдання й методику педагогічного експерименту. Проаналізовано результати дослідження й доведено ефективність авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології. Ключові слова: методична підготовка, система методичної підготовки, методична готовність, методична діяльність, методика навчання біології, майбутні вчителі біології. ..
Читати далі…

Ознайомитись із текстом  дисертації “Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання біології можна за посиланням: http://www.undip.org.ua/upload/Disertation/Rada%2005/%D0%94%D0%B8%D1%81% D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86i%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1% 86%D0%B0%D0%B9_%D0%9D.%D0%91.pdf      

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ГРИЦАЙ Наталія Богданівна   УДК 378.14: 372.857    СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ   13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2016       Переглянути автореферат:

У статті розглянуто різні підходи до тлумачення поняття „портфоліо”, визначено види портфоліо та його функції. Запропоновано структуру портфоліо з дисципліни „Методика навчання біології” як важливого засобу формування рефлексії професійних здібностей майбутнього вчителя біології, розвитку його індивідуального методичного стилю. Metod portfolio Метод портфол