Методичне портфоліо як засіб формування рефлексивних здібностей майбутніх учителів біології

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Методичне портфоліо як засіб формування рефлексивних здібностей майбутніх учителів біології

Методичне портфоліо як засіб формування рефлексивних здібностей майбутніх учителів біології

У статті розглянуто різні підходи до тлумачення поняття „портфоліо”, визначено види портфоліо та його функції. Запропоновано структуру портфоліо з дисципліни „Методика навчання біології” як важливого засобу формування рефлексії професійних здібностей майбутнього вчителя біології, розвитку його індивідуального методичного стилю.

Metod portfolio

Метод портфол