Tags : методика позакласної роботи
    Головна / Posts tagged "методика позакласної роботи"

План тижня біології складаємо за таким зразком: План тижня Зверніть увагу на різноманітність видів позакласних заходів, поєднання теоретичного, практичного та ігрового компонентів, відповідність тематики заходів віковим особливостям учнів.

Програма навчальної дисципліни «Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 6.040102 «Біологія»*. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах» є зміст, форми та методи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах. Навч програм