Анотація. У статті розкрито сутність системного підходу в дослідженні методичної підготовки майбутніх педагогів. Проаналізовано погляди вчених на структуру педагогічних систем. Визначено основні компоненти системи методичної підготовки майбутніх учителів біології. Ключові слова: система, методична система, методична підготовка, методика навчання біології, майбутні учителі біології На сучасному етапі в системі освіти України настають значні зміни. Згідно із Законом ..
Читати далі…