Tags : лекції
    Головна / Posts tagged "лекції"

Шановні студенти-дошкільники! Ми з вами розпочинаємо вивчення дисципліни “Методика навчання основ здоров’я”. Для дистанційного вивчення запропоновано опрацювати  лекційний матеріал курсу. Крім цього, на сайті ви знайдете шкільну програму з основ здоров’я для початкових класів, тематичний план дисципліни, перелік рекомендованої літератури, плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, глосарій, рекомендації до оформлення списку літератури ..
Читати далі…

Шановні студенти-біологи! У цьому семестрі ми вивчаємо дуже важливу для вас дисципліну – методику навчання біології. Для того, щоб викладати біологію у загальноосвітніх навчальних закладах, потрібно не тільки добре знати матеріал біологічних дисциплін, але й уміти його правильно подати, щоб сформувати у школярів необхідні знання, вміння та компетентності. Під час опанування методики навчання біології будемо вчитися методично грамотно планувати й проводити ..
Читати далі…

У статті охарактеризовано лекцію як форму організації навчання,  розкрито  особливості  лекцій  з  методики  навчання  біології.  З’ясовано  значення  лекцій  у  процесі  професійної  підготовки  майбутніх  учителів біології  як  основи  формування  індивідуального  методичного  стилю студентів. Ключові  слова:  методика  навчання  біології,  лекції,  методична підготовка,  професійна  підготовка  майбутніх  учителів,  індивідуальний  методичний стиль. Сучасній  системі  освіти  України  необхідні  педагоги  нового покоління, ..
Читати далі…