У статті розкрито сутність понять “практичні заняття” і “лабораторні заняття”, проаналізовано методику проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни “Методика навчання біології” у процесі професійної підготовки майбутніх учителів біології. Грицай Н.Б. Лабораторні заняття з методики навчання біології в системі професійної підготовки майбутніх педагогів / Н. Б. Грицай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та ..
Читати далі…