Лабораторні заняття з методики навчання біології в системі професійної підготовки майбутніх педагогів

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Лабораторні заняття з методики навчання біології в системі професійної підготовки майбутніх педагогів

Лабораторні заняття з методики навчання біології в системі професійної підготовки майбутніх педагогів

У статті розкрито сутність понять “практичні заняття” і “лабораторні заняття”, проаналізовано методику проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни “Методика навчання біології” у процесі професійної підготовки майбутніх учителів біології.

Грицай Н.Б. Лабораторні заняття з методики навчання біології в системі професійної підготовки майбутніх педагогів / Н. Б. Грицай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць / за ред. В. П.  Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 28. – С. 44–50.

НПУ