Категорія :Методика позакласної роботи з біології

    Головна / Архів категорії"Методика позакласної роботи з біології" (Page 2)

Грицай Н.Б. Методика позакласної роботи з біології: Програма курсу. – Рівне: МЕГУ, 2005. – 23 с. Мета курсу „Методика позакласної роботи з біології” – ознайомлення з особливостями позакласної роботи з біології, організацією, плануванням та змістом роботи гуртків, клубів різного профілю, питаннями екологічної освіти і виховання учнів, організацією роботи на навчально-дослідній ділянці, проведенням фенологічних спостережень, дослідництва ..
Читати далі…

Тематика лекцій Тема 1. Вступ. Значення позакласної роботи з біології. Її форми та види. – 2 год. Тема 2. Організація індивідуальної позакласної роботи з біології. – 4 год. Тема 3. Учнівські біологічні об’єднання. – 4 год. Тема 4. Види масової позакласної роботи з біології та особливості її проведення. – 4 год. Тема 5. Екскурсії і походи в ..
Читати далі…

Тема: Планування роботи гуртків залежно від вікових груп.  Мета: навчити студентів складати план роботи гуртків, враховуючи вікові особливості учнів, пригадати особливості кожної з вікових груп.  Обладнання: Журнал планування та обліку роботи гуртка. Програми гуртків. Інструктивно-методичні матеріали по роботі гуртка. Журнали „Біологія”, „Біологія. Хімія”, „Біологія і хімія в школі”.  План заняття Гурток як основна форма організації ..
Читати далі…

Внеклассная работа по биологии / А.И. Никишов, З.А. Мокеева и др. – М.: Просвещение, 1980. – 240 с. Внеклассные занятия по биологии. Необычные формы и методы активизации познания/ редактор-составитель Л.Ю. Ганич. – М.: Школа-Пресс, 2009. – 160 с. Грицай Н.Б. Методика позакласної роботи з біології: курс лекцій / Н. Б. Грицай. – Рівне : МЕГУ імені академіка Степана ..
Читати далі…

Підготовка рефератів з теоретичного матеріалу Теми рефератів: Гурток юннатів – основна форма позакласної роботи. Основні напрями позакласної роботи. Індивідуальна позакласна робота з біології людини. Шкільні біологічні олімпіади. Біологічні КВК. Години цікавої біології. Фенологічні спостереження у позакласній роботі. Стінгазети та бюлетені. Написання рефератів як індивідуальна позакласна робота з біології. Популяризація біологічної літератури.   Переглянути повнотекстовий варіант

Варіант 1 Поясніть, чим відрізняється позакласна робота з біології від позаурочної. Проаналізуйте види масової позакласної роботи із загальної біології. Запропонуйте теми 5 занять гуртка юних овочівників, вкажіть форми і види позакласної роботи на цих заняттях. Складіть план проведення біологічного вечора „Бережи сукню знову, а здоров’я змолоду”. Визначте мету організації епізодичних групових позакласних занять. Варіант 2 ..
Читати далі…

Біологія. Контрольні завдання для підготовки до Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України   У навчально-методичному посібнику вміщено завдання та відповіді контрольних робіт із біології, що були запропоновані учасникам ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у відділеннях «Хімія та біологія» і «Екологія та аграрні науки» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді у 2007-2014 роках. Посібник призначено ..
Читати далі…