Завдання модульного контролю

Головна / Методика позакласної роботи з біології / Завдання модульного контролю

Завдання модульного контролю

Варіант 1

  1. Поясніть, чим відрізняється позакласна робота з біології від позаурочної.
  2. Проаналізуйте види масової позакласної роботи із загальної біології.
  3. Запропонуйте теми 5 занять гуртка юних овочівників, вкажіть форми і види позакласної роботи на цих заняттях.
  4. Складіть план проведення біологічного вечора „Бережи сукню знову, а здоров’я змолоду”.
  5. Визначте мету організації епізодичних групових позакласних занять.

Варіант 2

  1. Поясніть значення позакласної роботи з біології в навчально-виховному процесі.
  2. Проаналізуйте форми позакласної роботи з біології.
  3. Запропонуйте теми 5 занять гуртка юних зоологів, вкажіть форми й види позакласної роботи на цих заняттях.
  4. Опишіть методику проведення читацької конференції.
  5. Складіть план заходу на екологічну тематику

Переглянути повнотекстовий варіант