Tags : питання
    Головна / Posts tagged "питання"

Виділіть спеціальні та загальнобіологічні поняття з розділу „Біологія людини”. Визначення і функції методів навчання. Методичні прийоми. Використання словесно-логічного методу в процесі розвитку біологічних понять. Вимоги до вчителя біології. Творча активність вчителя і його дослідницька функція. Вимоги до функціонування навчально-дослідної земельної ділянки. Виховання учнів у процесі викладання біології. Групи словесних методів. Екскурсії та їх місце і ..
Читати далі…

Дати повну відповідь на теоретичне запитання: Методика викладання шкільного курсу біології – педагогічна наука. Основні етапи і напрямки розвитку методики біології. Зміст та особливості біологічних предметів у загальноосвітній школі. Розвиток біологічних понять у процесі навчання біології. Методи навчання і методичні прийоми. Елементи проблемного і розвивального навчання. Методи активного навчання. Різновиди словесних, наочних і практичних методів. ..
Читати далі…