У статті обґрунтовано необхідність удосконалення змісту методичної  підготовки  майбутніх учителів  біології. Визначено компоненти змісту та  розкрито їх сутність. Розроблено рекомендації до проектування змісту  методичної підготовки майбутніх учителів біології відповідно до сучасних  вимог. Ключові  слова:  методика  навчання  біології,  методична  підготовка,  зміст,  компоненти  змісту,  проектування,  майбутні  вчителі біології. Переглянути публікацію