Матеріали для дистанційного вивчення дисципліни “Методика позакласної роботи з біології” подано в посібнику