ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОВЕДЕННІ ЕКСКУРСІЙ ІЗ БІОЛОГІЇ

Головна / Наукова діяльність / Публікації / ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОВЕДЕННІ ЕКСКУРСІЙ ІЗ БІОЛОГІЇ

ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОВЕДЕННІ ЕКСКУРСІЙ ІЗ БІОЛОГІЇ

У статті з’ясовано значення інноваційних технологій навчання у проведенні екскурсій з біології. Наведено приклади застосування ігрових технологій, проблемного навчання, методу проектів, інформаційно-комунікаційних навчальних технологій. Вказано особливості методики проведення віртуальних екскурсій з біології.

Ключові слова: методика навчання біології, екскурсії, віртуальні екскурсії, інноваційні технології навчання.

Грицай Н. Б. Інноваційні навчальні технології у проведенні екскурсій з біології / Н. Б. Грицай // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 13 (56). – Ч. ІІ. – С. 99–102.

Детальніше: ozfm_2016_132__31