Особливості професійної підготовки біологів в університетах Республіки Польща

Головна / Наукова діяльність / Публікації / Особливості професійної підготовки біологів в університетах Республіки Польща

Особливості професійної підготовки біологів в університетах Республіки Польща

Грицай Н. Б. Особливості професійної підготовки біологів в університетах Республіки Польща. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 20. Том 1. С. 126–131. (Index Copernicus International, Polish Scholarly Bibliography, Info Base Index, Research Bible, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Inno Space, Cite Factor)

Drogobych