ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Головна / Наукова діяльність / Публікації / ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Грицай Н. Б. Викладання біологічних дисциплін в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща). Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 листопада 2017 р., м. Рівне / Мельник В. Й., Грицай Н. Б. Рівне : О. Зень, 2017. С. 129–134.

У статті визначено особливості викладання біологічних дисциплін у закладах вищої освіти Польщі на прикладі Академії імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Республіка Польща), окреслено переваги практико-орієнтованого навчання студентів біологічних спеціальностей.

Ключові слова: фахова підготовка, біологічні дисципліни, лекції, практичні заняття, робочі картки.

Грицай AJD

Збірник 2017