МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Головна / Наукова діяльність / Публікації / МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Грицай Н. Методична підготовка майбутніх учителів біології до екологічної освіти школярів в Україні та за кордоном [Електронний ресурс] / Н. Грицай // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2017. – Вип. 5(1). – С. 141-150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_5(1)__15

Актуальність дослідження зумовлено тим, що в умовах екологічної кризи вчитель біології має бути підготовлений до реалізації екологічної освіти в навчанні біології. Мета статті – розкрити зміст та особливості методичної підготовки майбутніх учителів біології до екологічної освіти школярів у вітчизняних та зарубіжних університетах. Методами дослідження є теоретичний аналіз літератури, анкетування викладачів університетів, аналіз навчальних планів і програм, порівняння, узагальнення та систематизація результатів дослідження. У статті з’ясовано сутність екологічної освіти, визначено її завдання та значення. Проаналізовано навчальні плани підготовки майбутніх учителів біології в Україні та за кордоном, розкрито зміст методичних дисциплін, які містять питання екологічної освіти. Встановлено необхідність упровадження в навчальні плани спеціальності 014 Середня освіта (біологія) дисциплін, спрямованих на екологічну освіту та виховання школярів.

Ключові слова: методична підготовка; екологічна освіта; екологізація; навчальний план; навчальні дисципліни; майбутні вчителі біології.

Повний текст статті: prptma_2017_5(1)__15